รับผลรางวัล หวยหุ้น หวยยี่กี ผ่าน [email protected] ได้แล้ว

เพิ่ม WIN88LOTTO-BOT เป็นเพื่อน
ชุด คำสั่ง LINEBOT


พิมพ์ 'all start' ตั้งค่ารับผลหวยทั้งหมด 

พิมพ์ 'all stop' ตั้งค่าไม่รับผลหวยทั้งหมด 

พิมพ์ 'status' ดูสถานะการตั้งค่า 


พิมพ์ 'Y01' เพื่อรับผลหวยยี่กี 

พิมพ์ 'Y02' เพื่อปิดรับผลหวยยี่กี 


พิมพ์ 'T01' เพื่อรับผลหวยหุ้นไทย 

พิมพ์ 'T02' เพื่อปิดรับผลหวยหุ้นไทย 


พิมพ์ 'N01' เพื่อรับผลหวยหุ้นต่างประเทศ 

พิมพ์ 'N02' เพื่อปิดรับผลหวยหุ้นต่างประเทศ 

 

พิมพ์ 'G01' เพื่อรับผลหวยหุ้นรัฐบาล 

พิมพ์ 'G02' เพื่อปิดรับผลหวยหุ้นรัฐบาล


ชุด LINE ID

  1. @lsx8043w
  2. @dfn2338m
  3. @skb3492o
  4. @mmr7571y
  5. @lvy4485b
  6. @otu2360d
  7. @vkp4094m
  8. @emb1079r
  9. @eyi2196l
  10. @eyd1756b